คอลเลกชัน: Nanjo Kobo / Linne [Kyoto / Noise]

Linne เป็นแบรนด์ที่เปิดตัวโดย Nanjo Kobo ซึ่งมีประวัติมากกว่า 180 ปีของการก่อตั้งและผลิตโดย Oorin Sami ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เป็นเครื่องมือทางพุทธศาสนาเพื่อรู้สึกถึงเสียงของโอริน "Saari" เป็นโลหะผสมที่ใช้ในสมบัติของ Shosoin ในสมัยก่อนและมีเทคนิคแบบดั้งเดิมที่อ่อนไหวในวิถีชีวิตในปัจจุบัน