คอลเลกชัน: ASADA Lacquerware Crafts [Ishikawa / Yamanaka Lacquerware]

การก่อตัวของงานฝีมือ Lacquer Ware Asada ซึ่งทำให้ Yamanaka Lacquerware ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นงานฝีมือแบบดั้งเดิมเมื่อกว่า 100 ปีก่อนกลับไปที่ประวัติศาสตร์ของช่างฝีมืออิสระในฐานะอาจารย์ไม้ เรากำลังแสดงข้อเสนอใหม่อย่างต่อเนื่องใกล้กับวิถีชีวิตในปัจจุบันโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการเคลือบแล็คเกอร์ของประเพณียามานากะเพื่อการทำงานของแล็กเกอร์ด้วยแล็กเกอร์