คอลเลกชัน: Momentum Factory [Toyama / Takaoka Copperware]

ใน Takaoka จังหวัด Toyama ที่ซึ่งเทคโนโลยีการคัดเลือกนักแสดงขั้นสูงได้รับการสะสมเขาสืบทอดเทคนิคดั้งเดิมและทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หล่อจากรูปปั้นพระพุทธเจ้าเครื่องชงชาและศิลปะและงานฝีมือ สร้างการกัดกร่อนและการเกิดสนิมของวัสดุโลหะเช่นทองแดงเพื่อสร้างพื้นผิวและการพัฒนาสีที่เป็นเอกลักษณ์