คอลเลกชัน: Rikuda Ogasawara [Iwate / Southern Tekki]

ออกแบบโดย Rikujin Ogasawara ปราสาทซึ่งเป็นตัวแทนของปราสาท Ogasawara ซึ่งผลิต Southern Ironware ซึ่งเป็นงานฝีมือแบบดั้งเดิมในจังหวัด Iwate การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สวยงามที่รวบรวมความงามของวัตถุประสงค์ยังคงดำเนินต่อไปแม้หลังจากที่บุคคลนั้นเสียชีวิต