คอลเลกชัน: Aizen Kiln [Nagasaki / Hasami Ware]

Aizen Kiln กับคำขวัญของ "Good Life Maker"เราเสนอเรื่องราวและวิถีชีวิตของคุณเอง การพัฒนาวิถีชีวิตใหม่โดยความร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีเซรามิกท้องถิ่นเรายังคงท้าทายแม้ใน Hasamiyaki ซึ่งมีรากฐานมาจากโต๊ะรับประทานอาหารประจำวัน