คอลเลกชัน: Kuni Right Gate Kiln [Nagasaki / Hasami Ware]

ในขณะที่มี Hasami -yaki จำนวนมากซึ่งมีการผลิตจำนวนมากโดยใช้กระดาษถ่ายโอนและการพิมพ์บนการออกแบบการวาดภาพด้วยมือจะดำเนินการ ซึ่งแตกต่างจาก Hasamiyaki ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะใช้งานได้กับสิ่งมีชีวิตและพืชนั้นน่ารักและเป็นมิตร นอกจากนี้เราจะสร้างงานที่ทำให้รสชาติกลมกล่อมโดยการประมวลผลที่ไม่ซ้ำกันที่มีแร่ธาตุ