คอลเลกชัน: Kentaro Kiln [Saga / Karatsu Ware]

เครื่องปั้นดินเผาของ Kentaro Kiln เริ่มต้นจากการขุดดินและวัตถุดิบทั้งหมดของเรือได้รับจากธรรมชาติจากเทคนิคดั้งเดิมของ Karatsu เรากำลังสำรวจการวิจัยเกี่ยวกับดินและเคลือบและสร้างพื้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์ทุกวันรูปร่างนั้นเรียบง่ายและรูปร่างนั้นเรียบง่ายและสำรวจความงามของยุคปัจจุบันเพื่อให้มันเป็น "เรือที่เชื่อฟังที่ผสมผสานเข้ากับชีวิตประจำวัน"