โต๊ะอาหารที่มีชีวิตอยู่ในช่วงเทศกาลวันหยุด

แนะนำการประสานงานที่เพิ่มความรู้สึกพิเศษให้กับเทศกาลวันหยุดในช่วงวันหยุดและวันหยุดปีใหม่

"ถ้วยอุ่น"

แนะนำถ้วยที่สมบูรณ์แบบสำหรับฤดูหนาวและถ้วยที่ทำให้ร่างกายอบอุ่น

"งานฝีมือกลางแจ้ง x แบบดั้งเดิม"

แนะนำงานฝีมือแบบดั้งเดิมที่แนะนำสำหรับชีวิตกลางแจ้งที่สามารถเพลิดเพลินได้อย่างไม่เป็นทางการและได้อย่างรวดเร็วก่อน

การมาถึง

1 จาก 10
1 จาก 4
1 จาก 2

Serendouce Crafts คืออะไร?

งานฝีมือแบบดั้งเดิมเชื่อมโยงภูมิภาควัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและผู้คน

หากคุณใช้งานฝีมือในชีวิตของคุณหลังจากได้รับความคิดและภูมิหลังของผู้สร้าง

ไม่เพียง แต่เป็นเครื่องมือ แต่ยังมีชีวิตและความชื้น

"Serendouce"

ด้วย Serendipity

ความงามและความสะดวกสบายที่ทันสมัย ​​(douce) เพื่ออยู่กับงานฝีมือ

รวมถึงความปรารถนาที่จะรู้สึก

สิ่งที่น่าสนใจและ

สิ่งที่ปราศจากดวงตา

ถ้าคุณทำตามราก

มีเทคนิคและผู้สร้างแบบดั้งเดิมที่มีความสวยงามของญี่ปุ่นอาศัยอยู่


งานฝีมือ Serendouce

สร้างและถ่ายทอดคุณค่าใหม่กับผู้สร้าง

ดูเรา