คอลเลกชัน: ถ้วยแก้วสาเกแวร์

สุนทรียศาสตร์ของญี่ปุ่นอาศัยอยู่การเลือกถ้วยคุณภาพสูงแว่นตาและสาเกเครื่องจักรที่ทำโดยงานฝีมือ