ประกาศการแนะนำโครงการกองทุนคลาวด์

นอกเหนือจาก Kohei Murata จากร้าน Nishijin -wojin Foil "Music Workshop" เราได้แนะนำโครงการระดมทุนที่พัฒนาขึ้นใน Kickstarter เพื่อเผยแพร่ความงามของเทคนิคดั้งเดิม "Foil Foil" ไปทั่วโลก


Crafts Press (9.16)
ชุมชนเผยแพร่ข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานฝีมือแบบดั้งเดิมและการผลิตในญี่ปุ่น
https://www.japanartscraft.com/53682/
 

Quon (9.19)
สื่อ "Nippon Push" ที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีดั้งเดิมของญี่ปุ่นและวัฒนธรรมช่างฝีมือเข้ากับอนาคตและสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ที่ตรงกับคุณค่าที่ไม่เปลี่ยนแปลงและเวลา
https://quon.jp/1195

* อัปเดตวันที่ 19 กันยายน

กลับไปยังบล็อก