"Potate Potage" ที่จะกินด้วยภาชนะบรรจุเตาเผา Hasami Yakinagine

[การทำ] การจัดเรียงไม่สิ้นสุดในฤดูหนาวคลาสสิกใหม่! "Potate Potage"

 

【เรือ】
Nagamine Kiln (Nagasaki / Hasami Ware) ชามขนาด 18 ซม.
(φ18.2cm x ความสูง4.8㎝ / ไมโครเวฟเตาอบเป็นไปได้ / เครื่องทำความสะอาดโต๊ะอาหารเป็นไปได้)

 

กลับไปยังบล็อก